Modlitwa uwielbienia i o uzdrowienie

Modlitwa uwielbienia – I czwartek miesiąca

W I czwartki miesiąca szczególnie uwielbiamy Pana Boga w darze Eucharystii. Dlatego po Mszy Świętej o godziny 19:30 rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą uwielbienia. Podczas niej wychwalamy Imię Jezusa, który jest z nami w realnym znaku Swojego Ciała i Krwi. Wierzymy, że Ten Którego Serce przebito włócznią, chce mówić podczas Adoracji i uwielbienia do naszych serc poprzez Słowo, obrazy, proroctwa i inne dary i łaski.

Modlitwa o uzdrowienie – III niedziela miesiąca

W III niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej o godzinie 14:00 rozpoczyna się Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą o uzdrowienie. W tym czasie prosimy Jezusa o uzdrowienie z dolegliwości ciała, duszy, psychiki, emocji, a także otwieramy się na Jego doświadczenie miłości i obecności w naszej codzienności.

Nabożeństwa czwartkowe i niedzielne

Wspólnota podczas nabożeństw czwartkowych i niedzielnych przede wszystkim wspiera i ogarnia modlitwą: prowadzących, zespół muzyczny oraz wiernych uczestniczących w modlitwie. Prosimy, żeby Duch Święty prowadził te spotkania, dawał prowadzącym mądrość i pozwalał ojcom z mocą głosić Słowo Boże. Szczególnie też modlimy się za obecną w Kościele wspólnotę wiernych – prosząc, żeby Duch Święty wylewał Swoje dary i uzdalniał uczestników do przyjmowania ich podczas wspólnej modlitwy. Wierzymy w ogromną moc Bożego Miłosierdzia, które może działać cuda, kiedy z wiarą otwieramy się na łaskę Pana.

Podczas nabożeństw pomagamy ojcom w prowadzeniu modlitwy w prezbiterium, odpowiadamy za oprawę liturgiczną, wyświetlanie slajdów i rozkładanie dywanów w prezbiterium. Oddajemy swój czas i siły mając nadzieję, że Pan Bóg będzie chciał wykorzystać tę przestrzeń i nas do Swojego działania.

Wieczór uwielbienia