Powołanie Wspólnoty

Powołanie Wspólnoty św. Dobrego Łotra

A.D. 2020

Powołaniem Wspólnoty św. Dobrego Łotra jest razem postępować na drodze nawrócenia w wierze i miłości. Jak nasz patron chcemy poznawać prawdę o swojej grzeszności, powierzając się uzdrawiającemu spojrzeniu Jezusa. Pragniemy również mocą Ducha Świętego, dzięki Słowu i Wspólnocie, odkrywać prawdziwy obraz Boga Ojca – bez lęku o swoje życie przyjmować i dzielić się Jego Miłością.

Wpatrując się w oblicze Jezusa i gromadząc się wokół Jego Słowa, wraz z Maryją, chcemy wzrastać we wzajemnej miłości, pokornie pozwalać na wypełnianie się Woli Bożej w naszym życiu i świadczyć o Miłości w świecie, także przez ofiarną służbę.

Zależy nam na żywej relacji z Chrystusem, dlatego corocznie podejmujemy zobowiązania, które stanowią jedno z narzędzi rozwoju duchowego każdego z nas.

Do naszych zobowiązań należą* **:

  • Cotygodniowe uczestnictwo w spotkaniach Wspólnoty,
  • Codzienna modlitwa Słowem Bożym (20 min),
  • Raz w tygodniu Adoracja Najświętszego Sakramentu (20 min)***,
  • Codzienna, dowolna modlitwa do Miłosierdzia Bożego w intencji Wspólnoty, liderów i opiekuna duchowego,
  • Posługi rozeznane przez liderów i potwierdzone przez Wspólnotę chęcią zaangażowania.

Nasze codzienne zobowiązania oparliśmy na modlitwie Słowem Bożym, które pomaga nam doświadczać miłującej obecności Boga, otwierać się na największy dar Ojca, jakim jest Duch Święty oraz żyć w prawdzie o tym, że Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem.

Trwamy we Wspólnocie, aby budować braterskie relacje oparte na przyjaźni, które są źródłem radości oraz pozwalają nam prawdziwie poznawać siebie i doświadczać przyjęcia, nawet z tym, co trudne i bolesne.

Podejmujemy się wspólnych posług, ponieważ doświadczyliśmy, że oddając swój czas i podejmując trud zyskujemy wiele więcej, a Pan przemienia z mocą nasze serca. Chcemy w ten sposób dawać świadectwo naszym życiem, któremu Chrystus nadaje sens.

Wspólnota jest otwarta dla każdego, kto chce wraz z innymi doświadczać żywego Boga oraz pokrzepienia płynącego z obecności drugiego człowieka. Wspólnie chcemy pozwolić Jezusowi działać w naszym życiu.


* Za wypełnianie zobowiązań, każdy odpowiada we własnym sumieniu przed Bogiem. Choć zaangażowanie w wypełnianie zobowiązań ma wpływ na Wspólnotę, nie spowiadamy się z samego faktu ich niewypełnienia.
** Rodziny oraz osoby w szczególnej sytuacji życiowej uzgadniają zakres zobowiązań z liderami.
*** W tym dniu jesteśmy zwolnieni z modlitwy Słowem Bożym wynikającej z zobowiązań, niemniej zachęcamy do przeczytania Słowa Bożego przewidzianego w liturgii dnia.