Spotkania osób chorych i niepełnosprawnych

Spotkaniach osób chorych i niepełnosprawnych zostały zapoczątkowane w 2009 roku przez śp. ojca Witolda Słabiga, ich duchowego opiekuna. Od tego czasu odbywają się regularnie w każdą II sobotę miesiąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych – lipca i sierpnia. Zazwyczaj spokanie rozpoczynamy wspólnym uczestniczeniem we Mszy Świętej odprawianej specjalnie dla Chorych i Niepełnosprawnych o godz. 12:30 w dolnym kościele, a potem wspólnie spędzamy czas przy małym poczęstunku i herbacie. Spotkania często urozmaicane są jakimś ciekawym wydarzeniem: koncertem, prelekcją, czy pokazem zdjęć, które inspiruje i pozwala oderwać się od prozy życia codziennego. Od 2013 roku patronem Wspólnoty jest bł. Michał Czartoryski OP.

Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy jest na nie zaproszony – zarówno podopieczny, jak też wolontariusz. Biorą w nich udział zarówno parafianie, jak i osoby z dalszych części Warszawy. Niektórzy bywają regularnie, na większości spotkań, a inni pojawiają się od czasu do czasu w miarę możliwości.

Członkowie Wspólnoty św. Dobrego Łotra od 2011 roku pomagają w organizacji spotkań i w zależności od potrzeb, pod kuratelą Pani Aliny Adamskiej oraz b. Jana Mszycy OP, pomagają przygotowywać poczęstunek, kroją ciasta, częstują podopiecznych napojami, sprzątają po spotkaniu, a także uczestniczą w posłudze liturgicznej i muzycznej podczas Mszy Świętej. Tym z podopiecznych, którzy z powodu różnych trudności nie są w stanie sami dotrzeć na spotkania, pomagamy w dojeździe oraz powrocie do domu. Są to głównie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Wspólnie spędzając czas chcemy się poznawać i na siebie otwierać.

Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chciałbyś w jakiejkolwiek formie zaangażować się w pomoc w przygotowywaniu spotkań, lub po prostu jesteś ciekawy jak wyglądają spotkania i co na nich robimy, gorąco zachęcamy do przyjścia 😊.

Aby poznać więcej szczegółów i przejrzeć fotogalerie przejdź na stronę: Spotkania chorych.